ГОЛОВНА
ПРО ТОВАРИСТВОТАРИФИПОСЛУГИГАРЯЧА ЛІНІЯПОСИЛАННЯКОНТАКТИ
Пошук
Пошук

 "Львівгаз" не продає газових лічильників без їх встановлення. Після написання заяви про встановлення газового лічильника товариство проводить закупівлю лічильника необхідного типорозміру, а споживач проводить оплату за виконання газомонтажних робіт та вартість лічильника.

Відповідно до п.29 «Правил надання населенню послуг з газопостачання», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999р. №2246 із змінами – споживач зобов’язаний у разі відсутності лічильника письмово повідомляти не пізніше ніж у місячний термін газопостачальне підприємство про всі зміни, що стосуються видів споживання природного газу.
Для переоформлення особового рахунку необхідно подати у ВАТ «Львівгаз» копію договору купівлі-продажу квартири (міни, дарування, ордеру, тощо), довідку про склад сім’ї з житлово комунального підприємства, пройти інструктаж по безпечному газо користуванню та укласти договір про надання послуг з газопостачання.
Правовідносини між ВАТ “Львівгаз” та споживачами регулюються спеціальною нормою права - „Правилами надання населенню послуг з газопостачання”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №2246 від 09.12.99р. із змінами (надалі Правила...).Відповідно до п.17 Правил…- зняття показань лічильників проводиться споживачем щомісяця. Газопостачальне підприємство має право контролювати правильність зняття показань та оформлення споживачем платіжних документів.
Нарахування за газ проводиться згідно показів газового лічильника та відповідно до «Методики розрахунків обсягів прогнозованого споживання природного газу населенням за наявності лічильника розрахунковим методом»,затвердженої наказом НАК «Нафтогаз Украни» від 04.10.2005р. №560 (надалі Методика).Оскільки показники газового лічильника знімаються в 20-тих числах місяця, тому розрахунок спожитого природного газу проводиться відповідно до Методики, тобто до спожитої кількості газу станом на число, коли були зняті показники газового лічильника, додається прогнозоване споживання газу до кінця місяця.
Також відповідно до п.13 Правил… – розрахунки за надані послуги з газопостачання можуть провадитися на підставі планових платежів з підсумковим розрахунком за період не більше одного року. У разі застосування планових платежів або безготівкової форми оплати газопостачальна організація періодично провадить перерахунок за фактично надані послуги з газопостачання та видає споживачеві рахунок.
Тому у випадку не повідомлення споживачем фактичного показника, нарахування за газ проводиться згідно авансових платежів. Проведення корекції можливе після створення доступу до помешкання для зняття фактичних показників лічильника.Контактний телефон вказано в рахунку-квитанції за газ.
Рекомендований аванс не є обов’язковим до оплати, тому в останньому рядку квитанції, який називається : «Фактично оплачено абонентом», є можливість вказати суму за фактично спожитий газ.
Якщо споживач не бажає сплачувати рекомендований аванс, це жодним чином не позначиться на його розрахунках з ВАТ «Львівгаз», адже несплачений рекомендований аванс не збільшить заборгованість за газ по його абонентському рахунку.
Правилами експлуатації споруд газопостачання і побутових газових приладів, затвердженими Міністерством житлово-комунального господарства Української РСР від 29 січня 1986 року передбачено, що роботи з газифікації житлових і громадських будівель повинні виконуватись спеціалізованими організаціями за проектами, які виготовлені відповідно до діючих норм і правил та узгоджені з газовими господарствами. Також цими Правилами... заборонено газифікувати об’єкти без згоди підприємства газового господарства.
Тому при бажанні провести заміну газових приладів, споживач зобов’язаний звернутися у ВАТ “Львівгаз” з письмовою заявою про видачу технічних умов і представити акт розрізу димових і вентиляційних каналів (Ф-2).
Згідно п. 3.9 Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці 01.10.97 р. № 254 передбачено, що „Будівництво об’єктів систем газопостачання повинно здійснюватися спеціалізованими будівельно-монтажними організаціями, які одержали в установленому порядку дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на виконання робіт із спорудження систем газопостачання і зареєстровані в цих органах за місцем виконання робіт”
Відповідно до п.4.5.7 цих же Правил...- переміщення і заміна газових приладів і апаратів провадяться спеціалізованими підприємствами газового господарства або газовими службами підприємств з урахуванням вимог нормативних документів і внесенням змін в технічну документацію.
Після виконання газомонтажних робіт на підставі представленої проектної та виконавчо-технічної документації проводиться приймання в експлуатацію газового обладнання і вносяться зміни в особовий рахунок.
На період відсутності гарячого централізованого водопостачання нарахування за газ споживачам проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №619 від 8.06.1996р. ”Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників”, із змінами, внесеними згідно Постанови КМУ №822 від 08.06.98р. згідно якої на період перерви у централізованому гарячому водопостачанні норма споживання природного газу населенням встановлюється в розмірі 18,3 куб.м. на людину на місяць. За цей період населення не здійснює плату за користування централізованим гарячим водопостачанням.
Підставою для перерахунку плати за гаряче водопостачання та газ є двохстороній акт між теплопостачальною та газозбутовою організаціями, в якому фіксується термін відсутності гарячого водопостачання.
Встановлення індивідуальних водомірів та врахування їхніх показників не змінює встановлений Постановою порядок перерахунку населенню плати за гаряче водопостачання та газ при перерві у централізованому гарячому водопостачанні.
Відповідно до роз’яснення Національної комісії регулювання електроенергетики України наявність електрообладнання для нагрівання води у разі перерви у централізованому гарячому водопостачанні не є підставою для того, щоб не застосовувати норму, затверджену наведеною вище постановою Кабінету Міністрів України.
Для обліку фактичного споживання природного газу рекомендуємо встановити побутовий газовий лічильник.
Перерахунок проведено на виконання вимог п.10„Правил надання населенню послуг з газопостачання”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №2246 від 09.12.99р. із змінами, який передбачає, що газопостачальні підприємства проводять щороку станом на 1 січня перерахунок оплати вартості використаного природного газу та суми нарахованих пільг окремо щодо кожного споживача залежно від обсягу фактичного використання газу у попередньому році та від диференційованих залежно від річних обсягів споживання роздрібних цін, що діяли в зазначеному році. Якщо за підсумками попереднього року фактичне використання природного газу споживачем не відповідає обсягам, на підставі яких визначалась ціна на природний газ, зокрема:

- у разі перевищення обсягу використаного природного газу порівняно з встановленим у попередньому році , споживач зобов'язаний протягом трьох місяців з дати здійснення перерахунку сплатити газопостачальному підприємству різницю його вартості;
- у разі зменшення обсягу використаного природного газу порівняно з встановленим у попередньому році , різниця у вартості газу залишається на особовому рахунку споживача і зараховується в рахунок майбутніх платежів.

На виконання вимог вищевказаної Постанови КМУ у січні 2008 року товариством було проведено підрахунок обсягу фактично спожитого газу в 2007 році по кожному особовому рахунку та здійснено перерахунки по ціні за минулий рік. Таким чином, в одних абонентів утворилася переплата, а інших – заборгованість за газ, яку необхідно оплатити протягом трьох місяців.
Відповідно до п.10 „Правил надання населенню послуг з газопостачання”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №2246 від 09.12.99р. із змінами - Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання здійснюється починаючи з 1 січня 2007 р. за роздрібними цінами, диференційованими залежно від обсягів споживання, що встановлені НКРЕ, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності - за нормами споживання природного газу.
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 19 грудня 2006 року №1672 затверджено роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення з 1 січня 2007 року.
Відповідно до вищезгаданої постанови:

- за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м.куб на рік:
за наявності газових лічильників ціна за 1 метр кубічний газу становить 31,5 коп;
за відсутності газових лічильників ціна за 1 метр кубічний газу становить 34,5 коп.

- за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м.куб на рік:
за наявності газових лічильників ціна за 1 метр кубічний газу становить 47,8 коп;
за відсутності газових лічильників ціна за 1 метр кубічний газу становить 52,6 коп.

- за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м.куб на рік:
за наявності газових лічильників ціна за 1 метр кубічний газу становить 98,0 коп;
за відсутності газових лічильників ціна за 1 метр кубічний газу становить 107,8 коп.

- за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м.куб на рік:
за наявності газових лічильників ціна за 1 метр кубічний газу становить 117,3 коп;
за відсутності газових лічильників ціна за 1 метр кубічний газу становить 129,0 коп.

Застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від річних обсягів споживання,в поточному році для споживачів здійснюється залежно від річного обсягу фактичного використання природного газу (зафіксованого на кожному особовому рахунку споживача) у попередньому році.

        ВАТ «Львівгаз» нагадує своїм споживачам про те, що необхідно вчасно подавати інформацію про зміну кількості осіб, яким надаються послуги із газопостачання, за відсутності лічильників газу. Якщо абонент не надав відповідної інформації, то для здійснення перерахунку йому доведеться звертатися в суд.         Останнім часом збільшилася кількість звернень до ВАТ «Львівгаз» від споживачів, у яких відсутні лічильники газу, де вони просять здійснити перерахунок вартості газу за декілька років, у зв’язку із тим, що в їх помешканні зменшилася кількість осіб, яким надають послуги із газопостачання.

        Нарахування за спожитий природний газ у разі відсутності газового лічильника здійснюється згідно із нормами та тарифами відповідно до Постанови КМУ № 619 від 08.06.1996 р. «Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників». Вартість природного газу прямо залежить від опалювальної площі та кількості осіб, яким надаються послуги із газопостачання.
         Згідно із «Правилами надання населенню послуг із газопостачання», затвердженими Постановою КМУ № 2246 від 09 грудня 1999 р., споживач повинен у місячний термін повідомити газопостачальну організацію про зміни розміру опалювальної площі та кількості осіб. У разі не надання інформації про зміни, що стосуються споживання природного газу, відповідальність несе споживач і всі перерахунки ВАТ «Львівгаз» буде здійснювати лише після відповідної постанови суду.

 

          ЛМКП «Львівтеплоенерго» не отримало лімітів природного газу на першу декаду травня та здійснює на даний час несанкціонований відбір природного газу. Від початку місяця «Львівтеплоенерго» безлімітно спожило 1 млн. 277 тис. м3 природного газу.       ЛМКП «Львівтеплоенерго» єдине теплопостачальне підприємство, яке продовжує безлімітне споживання природного газу, всі інші тепловики Львівщини використовують блакитне паливо в межах виділених лімітів, а ті хто немає необхідних обсягів газу припинили його споживання.

     ВАТ «Львівгаз» інформує про те, що постачання природного газу буде здійснюватися відповідно до затвердженого переліку підприємств, для яких ДК «Газ України» виділяє блакитне паливо, оскільки безлімітне споживання природного газу суперечить чинному законодавству.
     У разі не вирішення питання забезпечення лімітів природного газу, ВАТ «Львівгаз» буде змушене вдатися до відключення подачі газу для ЛМКП «Львівтеплоенерго». Відключення боржників крайній захід, проте необхідний. Ця міра застосовується до тих споживачів природного газу, які абсолютно ігнорують вимоги газовиків самостійно припинити несанкціонований відбір природного газу.
      Тому звертаємося до споживачів блакитного палива – газ це також товар і за нього треба платити, як і за інші матеріальні цінності. Крайні методи до яких змушені вдаватися працівники газового господарства не приємні в першу чергу споживачам, а газовиків відволікають від основної роботи – забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання.

       Заборгованість суб’єктів господарювання м. Львова за спожитий природний газ і надалі залишається значною, на сьогодні борг становить понад 11 млн. гривень.          Без газопостачання на даний час залишається 302 підприємства-боржники.

          Зважаючи на критичну ситуацію, ВАТ «Львівгаз» звертається до керівників підприємств та організацій із закликом не нарощувати заборгованість, а вчасно розраховуватися за спожитий ресурс, оскільки до найбільших боржників юридичний відділ ВАТ «Львівгаз» готує позовні заяви.
        Споживачі, які не мають можливості сплатити одразу всю суму боргу, можуть звертатися до ВАТ «Львівгаз» для реструктуризації заборгованості.
        Серед найбільших боржників такі: «Львівський бронетанковий ремонтний завод» – понад один мільйон гривень; «Управління по господарському обслуговування обласних профспілок Львівщини» – 95 тис. гривень; «Інститут соціальних технологій» – близько 89 тис. гривень; СП «Телсат» – близько 89 тис. гривень; ТзОВ «Золотий ліс» – близько 69 тис. гривень; ЛМКП «Львівводоканал» – близько 70 тис.
      ВАТ «Львівгаз» нагадує, що безоплатне споживання природного газу суперечить чинному законодавству!

          З 14 квітня 2009 р. закінчено опалювальний сезон 2008–2009 рр. згідно з розпорядженням львівського міського голови.        На виконання цього розпорядження ВАТ «Львівгаз» проводить відключення опалювальних приладів у помешканням львів’ян, в яких відсутні газові лічильники, відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України, Правил надання населенню послуг з газопостачання та укладених договорів на газопостачання.

         Якщо споживачі природного газу, як суб’єкти господарювання, так і фізичні особи, хочуть залишити опалювальні прилади включеними на літній період 2009 р., то їм необхідно звернутися з письмовою заявою в УЕГГ м. Львова ВАТ «Львівгаз»:
-         населення – у відповідні районні служби газопостачання;
-         суб’єкти господарювання та фізичні особи, що використовують газ для опалення нежитлових приміщень – в службу газопостачання установ і організацій м. Львова. При цьому до заяви додати: акт на прочистку димових та вентиляційних каналів, витяг з наказу про відповідального за газове господарство, копію посвідчення відповідального за газове господарство, підтвердження ліміту природного газу.
        Обов’язковою умовою для продовження користування опалювальними приладами у літній період є відсутність заборгованості споживача перед ВАТ «Львівгаз» і виконання умов укладених з ВАТ «Львівгаз» угод.

          Через самовільне втручання абонентом у газову мережу 8 березня близько пів на дванадцяту стався спалах газоповітряної суміші в м. Дрогобич на вул. Шкільній, 11а.              Не маючи відповідної кваліфікації, мешканець м. Дрогобич самовільно намагався відремонтувати газову колонку, що спричинило витік природного газу з подальшим хлопком газоповітряної суміші.

            Такими діями споживач порушив «Типову інструкцію з безпеки користування побутовими газовими приладами», а саме пункт 7.1, який забороняє проводити самочинну газифікацію будинку (квартири, садового будинку), перестановку заміну і ремонт газового обладнання.
           Внаслідок такого самовільного втручання у газову мережу постраждав сам власник квартири, отримавши опіки тіла. Працівники аварійно-диспетчерської служби Дрогобицького управління з експлуатації газового господарства ВАТ «Львівгаз» ліквідували аварійну ситуацію.
             ВАТ «Львівгаз» в черговий раз звертається до мешканців Львівської області і наголошує, що САМОВІЛЬНЕ втручання в газову мережу та не нехтування правилами користування газовими приладам є небезпечним для життя людей. Оскільки природний газ це не лише благо, а й вибухова суміш, то своїми неправомірними діями Ви можете загрожувати не тільки своєму життю та здоров’ю, а й життю та здоров’ю оточуючих Вас людей.

         Президент Росії Дмитро Медведєв попередив, що якщо Україна не розплатиться вчасно за поставлений російський газ, надалі вона буде одержувати його по передоплаті.          Про це він сказав в інтерв’ю іспанським ЗМІ у переддень державного візиту в Мадрид, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
          «Тепер поставки газу в Україну здійснюються за ринковими цінами і при цьому наші українські партнери зобов’язані вчасно вносити гроші», – заявив Медведєв. 
          «Найближчий платіж, який має бути, здається, він складає в районі 400 млн. доларів, і повинен бути виконаний вже у найближчий перспективі. У випадку нездійснення такого платежу настають наступні наслідки за угодою: Україна переходить на попередню оплату наступних поставок», – підкреслив президент Росії.
          «Природно, що такі наслідки наступатимуть, якщо вони вчасно не розплатяться», – додав Медведєв.
При цьому президент підкреслив: «Ми б, звичайно, не хотіли повернення до попереднього сценарію (припинення поставок газу Україні), це точно не наш вибір, але можу сказати відверто, якщо вони будуть відмовлятися платити, нам доведеться щось робити».
         «Нафтогаз України» повинен розрахуватися за поставлений цього року російський газ до 7 березня.
Що стосується забезпечення стабільності поставок газу європейським споживачам, Медведєв нагадав про недавній візит у Москву президента Єврокомісії Жозе Мануэла Баррозу. 
           «Я йому сказав просту річ, якщо ми хочемо убезпечити всіх, і європейських споживачів, і в цілому створити нормальний рівень нашого співробітництва, гарантувати його, давайте допоможемо українцям», - сказав президент Росії.
           «Але в них дійсно важка ситуація. Деякі аналітики називають економічну ситуацію в Україні, по суті, близької до колапсу економічного. Якщо ми відчуваємо, що вони не здатні платити, давайте створимо фінансовий пул і допоможемо їм грошима», – запропонував він.
             Медведєв вважає, що «це вихід для всіх». 
             «Є набір фінансових інститутів європейських, ми самі готові в цьому приймати участь, ми готові теж внести якісь наші гроші для того, щоб забезпечити нормальну ситуацію з поставками, але давайте це зробимо цивілізовано», – запропонував президент Росії.
«Ми висували ідею консорціуму, тобто покупки частини газу. Ця ідея не вмерла, будь ласка, давайте це зробимо, якщо ми відчуємо, що Україна не здатна платити», – заявив він. 
            «Але поки що дедлайн не наступив, і наші українські партнери, я думаю, цілком вони можуть, і під силу їм розрахуватися з цими питаннями», – зазначив Медведєв.

      http://www.pravda.com.ua/news/2009/3/1/90480.htm

 

        Якщо найближчим часом споживачі «Нафтогазу України» не погасять заборгованість перед компанією, вона не зможе вчасно розрахуватися з "Газпромом" за поставлений газ, – повідомляє  Українська правда

       Про це заявив речник «Нафтогазу» Валентин Землянський в інтерв’ю Радіо «Свобода».


       На цей час комунальники заборгували «Нафтогазу» понад 4,5 мільярда гривень – і з кожним днем ця сума продовжує зростати.

        «До 7 березня ми маємо розрахуватися з «Газпромом». Інакше, ми будемо отримувати штрафні санкції у вигляді 100% передоплати газу, який нам постачається, і штрафні санкції за кожен день прострочки платежу», - заявив Землянський.
         «Ми намагаємося вирішити ситуацію, що склалася, з власних ресурсів. У нас ще є промислові споживачі, і населення, яке споживає газ. Проте ми заходимо в глухий кут. На жаль, із 900 підприємств комунальної енергетики, які сьогодні працюють в Україні, лише 10% із якими у нас немає ніяких проблем», - наголосив він.
        Колишній керівник НАКу, регіонал Юрій Бойко погоджується, що зараз перед «Нафтогазом» і справді нависла загроза влізти у борги перед «Газпромом». Однак, на його думку, борги комунальників – це не єдина і не найголовніша причина.
        «Взагалі платіжна дисципліна різко впала, тому що влада не може провести відповідним чином субвенції та субсидії через систему бюджетів. Внаслідок того, що люди втрачають роботу, вони сплачують менше. Тому проблема платіжної дисципліни є. І, безумовно, вона відображається на фінансовому стані всього «Нафтогазу», - сказав Бойко.
        «Але це одна з багатьох причин. А головна причина – це незбалансованість самого «Нафтогазу» приблизно на 40 мільярдів гривень», - додав він.
        А на думку директора енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Саприкіна, причиною нинішніх проблем у «Нафтогазі» є відсутність внутрішнього ринку. Однак цю проблему мають вирішувати і Кабінет міністрів, і Верховна Рада.
         «НАК «Нафтогаз» захлинається. І це питання не суто «Нафтогазу», а загальнодержавне. Ми отримали ринкові європейські контракти на постачання газу, однак всередині країни у нас ринку, як такого, немає. Треба проводити цінову реформу, впроваджувати директиви Євросоюзу щодо газу. Отже, це питання і уряду, і Верховної Ради. Потрібно розробити відповідний закон щодо функціонування газового ринку в Україні», - вважає експерт.
          За матеріалами  Українська правда
[ Назад | Початок | Вгору ]

Rambler's Top100